Αίθουσες

3 Κινηματογραφικές Αίθουσες

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΘΕΣΕΙΣ